Factuur : H. Bordon-De Jonckheere. Fietsenhandel. Prins Albertlaan 60, Oostende