Gedachtenis der Visschers overleden sedert 25 jaar...