Handelscorrespondentie : Bockhodt Frères. Vervoer - Verhuizingen. Kaïrostraat 9 en Ieperstraat 16, Oostende