Het Beleg van Oostende, of Een toneelcyclus in vier delen : een werkstuk