Illustratie : Geïllustreerde postkaart Oostende - Dover lijn
Omschrijving

De befaamde marine-schilder P.J. Cla[y]s mocht in 1899 twee kaarten ontwerpen voor de Dienst der Posterijen (één de heenreis, de andere de terugreis voorstellend). Daar er tussen 1887 en 1897 niet minder dan 9 mailboten in dienst waren was op iedere kaart naargelang het schip een andere naam te lezen. (Omer Vilain)

 

 

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1996
03/
1996
Pagina
maart