Illustratie : Ons 8-urenhuis
Omschrijving

"Ons 8-urenhuis" gelegen in de Langestraat was een reuzecafé met hotel, feestzaal waar talrijke bals doorgingen, biljarts, enz. Het was gebouwd geworden in de gulden jaren van het opkomend sociaal toerisme en het café waar bedienden en arbeiders, vooral uit de transportdiensten elkaar vonden. Nu wacht dit leegstaand pand reeds jaren op afbraak. "Het 8-Urenhuis" werd het slachtoffer van het feit dat het begrip groot volkscafé niet meer van deze tijd is (Omer Vilain)

Deelbeschrijving uit boek of document
Kalender "De Plate" 1988
06/
1988
Pagina
juni