Ingekaderd diploma van de gouden medaille van de Kroonorde op naam van Louis Pincket