Kaart van eenzelvigheid en inschrijving in de bevo...