Oorlogsereteken voor de Zeevaart : Nassel A.L., matroos. Medalie der 1e klasse. 05/05/1920
Omschrijving

Toegekend bij koninklijk besluit van 19/11/1918 door de Minister van Spoorwegen, Zeewezen, Posterijen en Telegrafen voor het vereren van het verdienstelijk gedrag der zeelieden en in het bijzonder voor hun opoffering aan het Vaderland tijdens de oorlog. - (De Eerste Wereldoorlog)

05/
05/
1920