Postkantoor Oostende 1 : zijn geschiedenis, zijn poststempels