Postzegelblaadje : VIIde eeuwfeest van de Instelling van Sacramentsdag 1246-1946