Programma : Koninklijke toneelkring Nut en Vermaak. Een zakelijke affaire. Centrum Deeltijds Onderwijs KTA 1. 11-13/12/2009