Vijf glanspunten uit de geschiedenis van Oostende. - (Folklore reeks ; 7)