Wet en reglementen betreffende den arbeid op zeeschepen. - Nederlandse en Franse tekst. - Keerdruk