Foto : Het Leopoldpark (circa 1900)
Omschrijving
Het huidige Leopoldpark werd in 1861-1862 buiten de toenmalige vestingen aangelegd, naar de plannen van architiect Fuchs. Dit park moest het in 1837 aangelegde, en ondertussen te klein geworden Prinsenpark vervangen. Links op de foto de eerste kiosk en uiterst rechts, de vroegere ijzeren brug. Het gebouwtje is het "Pavillon Royal", later gekend als "Trinkhall", gesloopt omstreeks 1959
Deelbeschrijving uit boek of document
Oud Oostende in beeld 5

Datering

1991

(DD-MM-JJJJ)

Pagina
13