100 jaar geleden! : De geleidelichten van Raversijde. - Met 1 foto