40 jaar geleden : In één klap : 40 vissers weg. - (Nacht en ontij). - Met 1 foto van de H.135 ''Roderigo'' op de Humber