Advertentie : De zee : ook uw toekomst?. - Kies dan de Stedelijke Visserijschool ''John Bauwens'', Mercatorlaan 15, 8400 Oostende, tel 059 / 70 40 19. - Technisch, beroeps-, dag- en avondonderwijs. - Gehomologeerd getuigschrift Lager Secundair...