Advertentie : Hulp in Nood. Vindictivelaan 20, Oostende
Omschrijving
Reders verzekert uw vaartuigen bij Hulp in Nood. S.M. met onderling karakter. Inlichtingen te bekomen bij : Mr. Leopold Verbanck. Voorziter, Fortuinstraat 29, Oostende. Agentschap Oostkust : Albertplein 31, Heist. Mr. Georges Deseck, Potterstraat 15, Nieuwpoort of bij P. Van Denberghe. Directeur. Zetel : Vindicitivelaan 20, Oostende.
Deelbeschrijving uit boek of document
Belgisch-Nederlandse visserij-almanak
1948
Pagina
[2]