Advertentie : John Bauwens. Visafslagers en beschrijvers. Vismijn 43, Oostende