Affiche : De Bacchanten. Rust a la Russe. Feest- en Kultuurpaleis Oostende. 5,6,8,9 & 10 mei [1981]