Affiche : Geloven gaat verder. Lode Aerts. Anne Vandenhoeck. Marc Vervenne. Huize Astrid. 20/2, 20/3, 24/04/2014
Omschrijving
Formaat : 44 x 30 cm. - 20 februari 2014 : Lode Aerts : Bidden en het goede doen. 20 maart 2014 : Anne Vandenhoeck : Over lijden en hoop. 24 april 2014 : Marc Vervenne : "God is in de hemel en jij bent op aarde". Huize Astrid. Gentstraat 6, Oostende.
2014