Affiche : Oostende in de ban van de ring. Expositie. Bibliotheek Kris Lambert. 04-30/09/2009
Omschrijving
Formaat : 30 x 21 cm. - De boekvoorstelling : "Tussen spiegel en  bokswant" (Gaston Duribreux). Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende en Davidsfonds Uitgeverij.
09/
2009