Affiche : West-Vlaams Verbond van Foto - en diakringen. West Foto. Stadsfeestzaal. 24-27 sept.