Affiche : Willem Vermandere. Zo gezeid zo gezongen. Feestzaal VTI Oostende. 16/05/1987