Alfonds Pieterslaan is dringend aan modernisatie toe.