Alfred De Duytsche : 'Visserij, dat was een zaak van waarnemen, ondervinden en onthouden'. - Met 3 foto's van Guido Walters