Bewoners protesteren opnieuw tegen bouwplannen op verkaveling Coppin