Bewoners van nieuwe wijk zitten al jaar zonder straat