Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Blondeel Louis