Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Reynaert Marc