Biografie van Oostendse vereremerkten volgens medaljen : Vanhalst Arthur