Boekbespreking : Roland Pierloot, het vroegere Mariakerke en Raversijde, 1987