Boekbespreking : Schimmen uit het verdronken land / Paul Duribreux. - De Roerdomp, 1981