Bouwen aan de "Koninging der Badsteden" : het aandeel van het stadsbestuur in de uitbouw van de badplaats : Oostende tijdens de late negentiende eeuw