Brieven na de havenblokkade : Na de havenblokkade, de schouderklopjes. - (Brieven)