De eigenaars van onroerende goederen te Klemskerke ca. 1840