De in gemeenschap handelende kustvissers : Bestaan ze, bestaan ze niet?. - Met 1 foto van de O.190 in het Montgomery dok (Oostende), Lucien Desmit (reder) in gesprek met zijn zoon Lorenzo, schipper op de I.152