De geschiedenis van de kapucijnen en de kapucijnenkerk te Oostende. - Beschrijving van het interieur van de kerk door J.P. Falise