In de huidige tijdgeest legt cultuur het af tegen commercie