De leeftijdsopbouw van de tongvangsten uit de Noordzee, de Keltische zee en de Ierse zee over de periode 1971 - 1985