De liberale partij in rouw : Dhr. Ernest Van Glabbeke te Oostende plechtig ter aarde besteld