De ''Mont Louis'' en het transport van gevaarlijke goederen : een terreinverkenning. - Met 2 foto's