De Nationale Federatie der Vishandel en Visnijverheid gesticht