De Oostendse vissersopstand van 1887 : een feitenrelaas