De tongvisserij ''achter den hoek'' en in de ''boaje'' zit op rozen. - Met graf.