Dienst voor bevoorrading : bijzegels aan werklieden en bedienden