Diploma : W. Declercq. Koninklijke Toneelmaatschappij Nut en Vermaak. Toneelwedstrijd. 1930
Omschrijving

Toneelwedstrijd uitgeschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der maatschappij en van het Gouden Jubileum van haren stichter-voorzitter M. Fr. Maes-Montangie. Eervolle vermelding toegekend aan de heer W. Declercq van de toneelkring "De Noordster" (Mechelen), als "Dom Marcus" in het toneelstuk "Het Klooster" van Em. Verhaeren in een vertaling van M. Gysels.

1938
formaat_extern
48 x 61 cm.