Documentatiemap : Vissersvaartuig O.135 "Maria Duyne"
Omschrijving
Foto : Plechtige tewaterlating van de O.135 "Maria Duyne", met als peter en meter, de heer Maurice Steenland en mevrouw Irma Bostoen-Strubbe en visserijaalmoezenier Corneillie
Deelbeschrijving uit boek of document
Scheepswerf Seghers [MAP]
Bestanden