Doodsbericht : Alfons Pieters, burgemeester der Stad Oostende